لیست مربیان مهد کودک پارسی

سحر کیا

مسئول فنی

نسترن رحمانی

مربی پیش دبستانی

عاطفه سمیعی

مربی پیش دبستانی

سمانه فروغی

موسس و صاحب امتیاز

ندا برخورداری

پیش دبستانی کودک پارسی

آخرین فرصت حضور در مهد ما

021-22776643

شکوفایی اندیشهآزادی بیان

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

اخلاق
90%
حرفه ای
76%
دلسوز
94%

شاخص ترین ویژگی های مهد ما

مربیان مجرب

کتاب آموزشی

میان وعده

nanny_section_07_2
nanny_section_07_1

مادرانهپذیرایی می شوید

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.