پیش دبستانی یا دوره آمادگی دوره ای اختیاری است که والدین می توانند یک یا دو سال قبل از ورود به دوره ابتدایی، با مراجعه به واحدهای آموزشی، فرآیند ثبت ‌نام فرزند خود را انجام دهند که بدین منظور نوآموز می بایست حداقل 3 سال و حداکثر 6 سال باشد.

ثبت نام پیش دبستانی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳​ اجباری نیست، اما ثبت نام کودکان در پیش دبستانی می تواند آن ها را برای ورود به دوره اول ابتدایی آماده نموده و ورود به مدرسه و کنار آمدن با محیط آموزشی را برایشان آسان تر سازد.

ثبت نام مدارس پیش دبستانی 1402 – 1403 در بازه زمانی مشخص و معمولا از طریق مراجعه حضوری به مدرسه آمادگی مد نظر صورت می گیرد که برای سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳​ به صورت حضوری می باشد. به منظور راهنمایی بیشتر والدین در ادامه نحوه ثبت نام پیش دبستانی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳ به همراه زمان دوره آمادگی 1402 – 1403 بیان شده است.